О нама

ИМЕ ШКОЛЕ

Школа носи име првоборца Миливоја Боровића. Миливоје Боровић био је командир II златиборске чете, члан КПЈ. Миливоје је био ткачки радник, рођен 1918. а погинуо на босанском ратишту 1943. године. Миливоје Боровић је био ученик школе од 1924. до 1928. године. Дан школе прослављсе 11-ог октобра.

ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ/НЕКОЛИКО РЕЧИ О ПРОШЛОСТИ ШКОЛЕ

Средином деветнаестог века у златиборском срезу није постојала ниједна школа. Влада је дала налог инжињеру, Еразму Кломинки, да оде у Ужице и да у селу Мачкату пронађе одговарајуће место за будућу школу. Кнез Александар Карађорђевић одобрио је градњу школе и у октобру 1858. године завршена је школа, а годину дана касније почиње са радом, као шестогодишња школа, да би 1957. прерасла у осмогодушњу.

Среска школа у Мачкату обухватала је ученике из 37 села са територије 16 општина. С тим у вези, на грађевини је постојао торањ, у коме је било смештено школско звоно, да би могли да га чују ученици из удаљених села и да би на време пошли у школу. По речима секретара Министарства просвете, књижевника, Љубе Ненадовића: „Школа у Мачкату је за пример у Бечу“.

Школа данас

Школу укупно похађа 239 ученика. У школи је запослено 32 наставника и 16 радника ненаставног особља. Састав наставног колектива обезбеђује стручно извођење наставе.

Школа у Мачкату, најстарија школа у златиборском округу, 2019. године прославила je велики јубилеј: 160 - година рада и постојања. Данас у оквиру ове матичне школе раде још три издвојена одељења и то осморазредно одељење у Шљивовици и четвороразредна одељења у Кривој Реци и на Горњој Шљивовици.

Наша школа препознаје се по: - савременој настави,
- уређеним и опремљеним учионицама,
- безбедној средини и мирном окружењу за игру и одрастање,
- организованом продуженом боравку за учење и игру у природи,
- могућношћу похађања обогаћеног једносменског рада,
- разноврсној понуди ваннаставних активности,
- доброј повезаности градским и линијским превозом са околним месним заједницама,
- школској кухињи у којој се припремају два домаћа обрка (доручак и ужина),
- вртићима у заједничком дворишту у матичној школи и издвојеним одељењима,
- теренима за игру и боравак у природи и
- неговању породичних вредности. Будети слободни да нас посетите и уверите се!

 • МИСИЈА

  Користећи искуство дуге традиције и применом саврмених метода и различитих облика рада, као и уз уважавање индивидуалних карактеристика ученика обезбедићемо квалитетну наставу и поштовање личности свих актера васпитно-образованог процеса и тако постати одржива школа која негује позитивне људске вредности и која је покретач и носилац активности у локалној заједници.

 • ВИЗИЈА

  Желимо да постанемо школа која унапређује наставни процес, побољшава међуљудске односе, развија способности и интересовања ученика како би је сви учесници наставног процеса волели, радо у њу долазили и лепо се осећали у њој.
  Такође, желимо да постанемо школа која промовише одрживи развој, мир, толеранцију и једнакост свих људи на планети; школа која иницира, организује и промовише регионалну и прекограничну сарадњу са другим заједницама у циљу зближавања и повезивања.

 • ВРЕДНОСТИ КОЈЕ ЗАСТУПА ШКОЛА

  Интеграција и широко укључивање заинтересованих страна у рад и живот школе, дугорочност и одговорност за будућност, иновативност и инвентивност, правичност и једнакост, предострожност, поштовање и заштита права, заједничка, али подељена одговорност, повезивање локалног и глобалног, испуњавање друштвене одговорности и промовисање принципа одрживог развоја.

Вести

Најновије вести