Савет родитеља у школској 2021/2022. години

Савет родитеља

У Савет родитеља школе бира се по један представник родитеља ученика сваког одељења, односно васпитне групе ако школа остварује предшколски програм. У установи у којој стичу образовање деца и ученици са посебним потребама, члан савета родитеља је и представник родитеља деце, односно ученик са посебним потребама.

 

Основни програмски задаци Савета родитеља су:

  • остваривање чвршће сарадње између породице и школе ради остваривања јединства васпитно-образовних утицаја на најмлађе,
  • ангажовање родитеља у реализацији програмских задатака школе и ефикаснијег васпитно-образовног рада са ученицима,
  • организовање успешног повезивања школе са друштвеном средином,
  • организовање и усмеравање рада савета одељења и родитељских састанака,
  • предузимање потребних мера и акција за остваривање оптималних услова за рад школе.
  Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору и стручним органима установе. Начин избора савета родитеља установе уређује се статутом установе, а рад пословником Савета.

Пословник о раду Савета родитеља, школска 2021-2022. година

Чланови Савета родитеља

Име и презиме родитеља

Представник одељења

Место

Јелена Милојевић

I1

Мачкат

Бранкица Стојановић

II1

Мачкат

Миладин Филиповић

III1

Мачкат

Биљана Марић

IV1

Мачкат

Вера Селаковић

I2 и II2

Шљивовица

Драгутин Божић

III2

Шљивовица

Радован Владисављевић

IV2

Шљивовица

Младена Стојановић

I3 и III3

Крива Река

Јасмина Костић

II3 и IV3

Крива Река

Миливоје Марјановић

II4, III4, IV4

Горња Шљивовица

Ђорђе Дуловић

V1

Мачкат

Милена Зорзић

V2

Шљивовица

Наташа Дуловић

VI1

Мачкат

Давид Ковачевић

VI2

Шљивовица

Марко Марић

VII1

Мачкат

Предраг Трифуновић

VII2

Мачкат

Славица Војиновић

VII3

Шљивовица

Небојша Кутлашић

VIII1

Мачкат

Стојанка Шопаловић

VIII2

Мачкат

Лазар Зорзић

VIII3

Шљивовица

Водич кроз Савет родитеља  
Распоред индивидуалних разговора са родитељима