Распоред индивидуалних разговора са родитељима

На индивидуални разговор родитељи долазе самоиницијативно или на позив одељењског старешине.

Наставници и родитељи имају заједнички циљ, а то је пружање подршке детету. Ефикасна обострана комуникација неопходна је за целокупни развој и напредак детета. Сарадња наставника и родитеља остварује се на информативном и на образовном нивоу и важан је сегмент процеса учења.

Самоиницијативно родитељи долазе када желе:
  • сазнати оцене, понашање или уопштено напредовање свог детета,
  • да одељенском старешини саопшите неке информације о понашању детета ван школе, промену у начину функционисања детета или када су деца незадовољна неким аспектом рада школе
  • посаветовати се о васпитним поступцима и њиховом усклађивању.
Индивидуални разговори

Родитељи се често нађу у ситуацијама или дилемама, које не знају на који начин да реше и тада им је стручна помоћ увек добродошла. Савремен родитељ се све мање ослања на свој инстинкт и на искуство претходних генерација, а све чешће тражи научно решење свих проблема, које родитељство са собом носи. Разговор са наставником, психологом, педагогом или неким другим радником често опусти родитеља и донесе решење проблема. Наши сарадници су и сарадници наших родитеља.

Родитељски састанци

Родитељски састанци се одржавају најмање 5 пута годишње, са дневним редом који је специфичан за сваки родитељски састанак. Циљ родитељског састанка је упознавања родитеља са организационим или васпитно-образовним радом у Школи..

individualni-razgovori-raspored
Распоред индивидуалних разговора
Мачкат Шљивовица Крива Река Горња Шљивовица
Савет родитеља у школској 2023/2024. години