Савет родитеља у школској 2022/2023. години

Савет родитеља

У Савет родитеља школе бира се по један представник родитеља ученика сваког одељења, односно васпитне групе ако школа остварује предшколски програм. У установи у којој стичу образовање деца и ученици са посебним потребама, члан савета родитеља је и представник родитеља деце, односно ученик са посебним потребама.

 

Основни програмски задаци Савета родитеља су:

  • остваривање чвршће сарадње између породице и школе ради остваривања јединства васпитно-образовних утицаја на најмлађе,
  • ангажовање родитеља у реализацији програмских задатака школе и ефикаснијег васпитно-образовног рада са ученицима,
  • организовање успешног повезивања школе са друштвеном средином,
  • организовање и усмеравање рада савета одељења и родитељских састанака,
  • предузимање потребних мера и акција за остваривање оптималних услова за рад школе.
  Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору и стручним органима установе. Начин избора савета родитеља установе уређује се статутом установе, а рад пословником Савета. Пословник о раду Савета родитеља, школска 2022-2023. година

Чланови Савета родитеља

Име и презиме родитеља

Представник одељења

Место

Косана Радојичић

I1

Мачкат

Бојана Стојановић

II1

Мачкат

Бранкица Стојановић

III1

Мачкат

Ивана Филиповић

IV1

Мачкат

Јелена Мандић

I2 и III2

Шљивовица

Ненад Шкодић

II2

Шљивовица

Драгутин Божић

IV2

Шљивовица

Ана Баковић

I3 и IV3

Крива Река

Бранка Жунић

II3 и III3

Крива Река

Вучета Зорзић

III4, IV4

Горња Шљивовица

Дика Дробњак

V1

Мачкат

Раденко Костадиновић

V2

Шљивовица

Милош Зарић

VI1

Мачкат

Милена Зорзић

VI2

Шљивовица

Наташа Дуловић

VII1

Мачкат

Даринка Ковачевић

VII2

Шљивовица

Марко Марић

VIII1

Мачкат

Предраг Трифуновић

VIII2

Мачкат

Далиборка Костадинивић

VIII3

Шљивовица

Програм рада Савета родитеља Водич кроз Савет родитеља  
Распоред индивидуалних разговора са родитељима