Савет родитеља у школској 2023/2024. години

Савет родитеља

У Савет родитеља школе бира се по један представник родитеља ученика сваког одељења, односно васпитне групе ако школа остварује предшколски програм. У установи у којој стичу образовање деца и ученици са посебним потребама, члан савета родитеља је и представник родитеља деце, односно ученик са посебним потребама.

 

Основни програмски задаци Савета родитеља су:

  • остваривање чвршће сарадње између породице и школе ради остваривања јединства васпитно-образовних утицаја на најмлађе,
  • ангажовање родитеља у реализацији програмских задатака школе и ефикаснијег васпитно-образовног рада са ученицима,
  • организовање успешног повезивања школе са друштвеном средином,
  • организовање и усмеравање рада савета одељења и родитељских састанака,
  • предузимање потребних мера и акција за остваривање оптималних услова за рад школе.
  Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору и стручним органима установе. Начин избора савета родитеља установе уређује се статутом установе, а рад пословником Савета. Пословник о раду Савета родитеља, школска 2023-2024. година

Чланови Савета родитеља

Име и презиме родитеља

Представник одељења

Место

Ивана Шопаловић

I1

Мачкат

Данијела Шопаловић

II1

Мачкат

Бојана Стојановић

III1

Мачкат

Јелена Трифуновић

IV1

Мачкат

Ана Луковић

I2 и II2

Шљивовица

Остоја Станић

III2, IV2

Шљивовица

Аница Курћубић

I3 и III3

Крива Река

Ана Баковић

II3 и IV3

Крива Река

Митар Зорзић

I4, IV4

Горња Шљивовица

Марко Марић

V1

Мачкат

Милун Ковачевић

V2

Шљивовица

Дика Дробњак

VI1

Мачкат

Далиборка Костадиновић

VI2

Шљивовица

Милош Зарић

VII1

Мачкат

Милена Зорзић

VII2

Шљивовица

Наташа Дуловић

VIII1

Мачкат

Драгутин Божић

VIII2

Шљивовица

Програм рада Савета родитеља Водич кроз Савет родитеља  
Распоред индивидуалних разговора са родитељима