Документи и организација рада

Документи и организација рада
 • Распоред контролних и писмених задатака издвојено одељење Шљивовица друго полугодиште школске 2023/2024.
 • Распоред контролних и писмених задатака матична школа Мачкат друго полугодиште школске 2023/2024.
 • Распоред контролних и писмених задатака издвојено одељење Шљивовица прво полугодиште школске 2023/2024.
 • Распоред контролних и писмених задатака матична школа Мачкат прво полугодиште школске 2023/2024.
 • Распоред допунске/додатне наставе и секција издвојено одељење Шљивовица 2023/2024.
 • Распоред часова за други циклус издвојено одељење Шљивовица 2023/2024.
 • Распоред допунске/додатне наставе и секција матична школа Мачкат 2023/2024.
 • Распоред часова за други циклус матична школа Мачкат 2023/2024.
 • Распоред часова за први циклус 2023/2024.
 • Распоред контролних и писмених задатака издвојено одељење Шљивовица друго полугодиште школске 2022/2023.
 • Распоред контролних и писмених задатака матична школа Мачкат друго полугодиште школске 2022/2023.
 • Распоред контролних и писмених задатака издвојено одељење Шљивовица прво полугодиште школске 2022/2023.
 • Распоред контролних и писмених задатака матична школа Мачкат прво полугодиште школске 2022/2023.
 • Распоред допунске/додатне наставе и секција издвојено одељење Шљивовица 2022/2023.
 • Распоред допунске/додатне наставе и секција матична школа Мачкат 2022/2023.
 • Распоред часова за први циклус 2022/2023.
 • Распоред часова за други циклус издвојено одељење Шљивовица 2022/2023.
 • Распоред часова за други циклус матична школа Мачкат 2022/2023.
 • Календар образовно-васпитног рада школска 2022/2023.
 • Распоред припремне наставе, Мачкат
 • Распоред припремне наставе, Шљивовица
 • Распоред контролних и писмених задатака, Мачкат
 • Распоред контролних и писмених задатака, Шљивовица
 • Распоред часова за други циклус основног образовања и васпитања, Mачкат
 • Распоред часова за други циклус основног образовања и васпитања, Шљивовица
 • Распоред допунске/додатне наставе и секција - Mачкат
 • Распоред допунске/додатне наставе и секција - Шљивовица
 • Распоред звоњења, Мачкат
 • Распоред звоњења, Шљивовица
 • Распоред звоњења, Крива Река
 • Распоред звоњења, Горња Шљивовица
 • Календар образовноваспитног рада за школску 2021/2022. годину