Обрасци

Програмирање и планирање наставе

Настава
 • Образац - најава угледног часа и листа за праћење
 • Образац за израду писане припреме за наставни час
 • Образац - анализа резултата тестова по стандардима
 • Протокол за праћење наставног часа
Разредна настава
 • Образац за израду глобалног, годишњег плана рада
 • Образац за израду опертивних, месечних планова рада
 • Образац за израду програма наставе и учења
Предметна настава
 • Образац за израду глобалног, годишњег плана рада
 • Образац за израду опертивних, месечних планова рада
 • Образац за израду програма наставе и учења
Активи, већа, тимови

Планирање рада и извештавање
 • Образац - план рада актива, већа, тимова
 • Образац - табела праћења рада актива, већа, тимова
Записници
Стручно усавршавање

Планирање и извештавање
 • Образац - лични план професионалног развоја
 • Образац - евиденционили лист стручног усавршавања
 • Образац - извештај о стручном усавршавању
 • Самовредновање рада наставника по компетенцијама
Радна биографија
 • Образац - радна биографија запослениог
Остали обрасци

Превенција насиља
Упис у школу
 • Пријава за упис детета у први разред основне школе
 • Захтев за упис са територије друге општине
Остало
 • Анкетни листић - сагласност родитеља за фотографисање ученика